Overte si pravosť svojho diamantu

Ku každému diamantovému šperku s diamantom o váhe 0,2 karátu dodávame GIA certifikát potvrdzujúci pravosť diamantu. Pravosť a vlastnosti diamantu si môžete overiť tak, že zadáte číslo diamantu z GIA certifikátu do formuláru nižšie.

Stránka bude presmerovaná na web gia.edu pre zobrazenie informácií o vašom diamante.

Ako čítať GIA certifikát?

Každý GIA certifikát obsahuje hodnotenie 4 najdôležitejších vlastností diamantu označovaných aj ako 4C – Color, Clarity, Cut a Carat weight, teda v preklade hodnotenie farby, čistoty, brusu a karátovej váhy. Certifikát tiež obsahuje grafický profil diamantu vyjadrujúci jeho proporcie a náčrt a popis inklúzií diamantu.

Organizácia GIA vydáva certifikát pre prírodné diamanty o veľkosti najemenej 0,15 karátu.

otvorený GIA certifikát s údajmi o zakúpenom diamante osvedčujúci jeho pravosť

Vysvetlivky pre jednotlivé časti GIA certifikátu

Dátum vydania

Date

Dátum, kedy bol diamant hodnotený v certifikáte preskúmaný organizáciou GIA.

GIA certifikát

GIA report number

Jedinečné číslo hodnotiacej správy GIA zaregistrované v rozsiahlej medzinárodnej databáze GIA. Práve podľa tohto čísla si môžete overiť pravosť svojho diamantu.

Tvar a štýl brusu

Shape and cutting style

Obrys diamantu (tvar) a vzor fazetového usporiadania (štýl brusu).

Rozmery diamantu

Measurements

Rozmery diamantu uvedené ako “minimálny – maximálny priemer x hĺbka diamantu” pre okrúhle (round) diamanty a “dĺžka x šírka x hĺbka” pre ostatné diamanty.

Karátová hmotnosť

Carat weight

Hmotnosť diamantu uvedená v karátoch, zaznamenaná s presnosťou na stotiny karátu. Jeden karát sa rovná 1/5 gramu.

Farba diamantu

Color grade

Absencia farby diamantu od bezfarebných cez svetlo žlté až po hnedé diamanty klasifikované v porovnaní s GIA Master Color Comparison Diamonds na stupnici od D po Z. Ak je vedľa farby uvedená “*”, bolo zistené farebné ošetrenie diamantu.

Čistota diamantu

Clarity grade

Relatívna absencia inklúzií a škvŕn na diamante pri 10-násobnom zväčšení pod lupou alebo mikroskopom. Stupnica od bezchybných až po diamanty s inklúziami a škvrnami v závislosti na ich veľkosti, povahe, počte a reliéfe.

Brus diamantu

Cut grade

Kvalita brusu zahŕňa aspekty fazetového vzhľadu, dizajnu a remeselného spracovania. Triedené na stupnici od vynikajúcej po slabú (Excelent to Poor). Používa sa pre štandardné okrúhle (round) diamanty vo farbe D – Z.

Lesk

Polish

Hladkosť povrchu diamantu hodnotená v škále od vynikajúcej až po slabú (Excelent to Poor).

Symetria

Symmetry

Presnosť obrysu diamantu, a tvar a zarovnanie jeho faziet, hodnotené na škále od vynikajúcej až po slabú (Excelent to Poor).

Fluorescencia

Fluorescence

Sila a farba diamantu pri prezeraní pod ultrafialovým svetlom s dlhými vlnami. Popis fluorescencie „žiadny“ predstavuje rozsah fluorescencie od nerozoznateľnej po veľmi slabú. Používa sa na identifikačné účely.

Nápisy

Inscription(s)

Akýkoľvek text, symboly, logá alebo jedinečné číslo certifikátu GIA vpísané do diamantu.

Komentáre

Comments

Ďalšie identifikačné znaky alebo vlastnosti, ktoré nie sú inak popísané v hodnotiacej správe. Ak sa zistí taká úprava, ktorá nie je v správe samostatne uvedená, ako napr. laserové vŕtanie, bude to opísané práve v tejto časti.

Diagram proporcií

Proportion diagram

Grafické znázornenie skutočných rozmerov diamantu.

Diagram čistoty diamantu

Plotted diagram

Približuje tvar a štýl rezania diamantu. Symboly označujú typ alebo povahu, polohu a približnú veľkosť charakteristiky čistoty.

Vysvetlivky k symbolom

Key to symbols

Zoznam charakteristík a symbolov uvedených na diagrame čistoty diamantu, ak sú prítomné.

Farebná škála GIA

GIA color scale

Ilustruje stupne farebnosti diamantov podľa GIA a ich vzájomné pozície v systéme hodnotenia farebnosti diamantov GIA (GIA Diamond Color Grading System).

Škála čistoty GIA

GIA clarity scale

Ilustruje stupne čistoty diamantov podľa GIA a ich vzájomné pozície v systéme hodnotenia čistoty diamantov GIA (GIA Diamond Clarity Grading System).

Škála brusu GIA

GIA cut scale

Ilustruje stupne brusu diamantov podľa GIA a ich vzájomné pozície v systéme hodnotenia brusu diamantov GIA (GIA Diamond Cut Grading System). Používa sa pre štandardné okrúhle (round) diamanty vo farbe D – Z a čistote v rozsahu bezchybné až I3.

Bezpečnostné prvky

Security feautres

Mikrotlač, bezpečnostné clony, vodoznaky, dvojrozmerný čiarový kód, hologram a číslovanie hárkov chránia integritu správy a uľahčujú autentifikáciu dokumentu.

QR kód

QR code

Dvojrozmerný čiarový kód, ktorý po naskenovaní overí údaje v správe v porovnaní s databázou GIA.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás a radi zodpovieme všetky vaše otázky. Dohodnite si termín telefonického rozhovoru a my vám zavoláme. Alebo nám jednoducho napíšte e-mail.